SDO

Sosiodraamaohjaajan (SDO) tutkinnon suorittaneet

 

 

Tutkinto suoritettu:
SPDY= Suomen Psykodraamayhdistys ry
HMI= Helsingin Morenoinstituutti
SMI= Suomen Morenoinstituutti
USMI= Yhdysvaltojen Morenoinstituutti
HW= Holwell
TEP= Kv. kouluttajatutkinto