Tutkintovaatimukset

TRO-koulutus muodostuu seuraavasti:

  1. Perusopintoja yhtäjaksoisella koulutuskurssilla 6 ov = 9 op[1] (240 t)
  2. Erityiskursseja yhteensä 5 ov = 7,5 op (200 t)
  3. Psykodraamajäsenkokemus 5 ov = 7,5 op (200 t), ryhmän ohjaajana PDO (psykodraamaohjaaja)
  4. Työnohjattua harjoittelua 2,5 ov = 4 op(100 t)
    1. Harjoitteluryhmässä tapahtuva suora työnohjaus: 4 tuntia = 4 työnohjaustuntia
    2. Harjoittelemalla valmiin PDO:n kanssa hänen työparinaan toimien: 4 työparituntia = 1 työnohjaustunti ja 3 harjoittelutuntia
    3. Työnohjaaja antaa työnohjausta opiskelijan ryhmänohjaaja-työhön ryhmäistuntojen ulkopuolella: 1 työnohjaustunti 3 harjoittelutuntia kohden = 4 tuntia

Työnohjaus on menetelmätyönohjausta ja työnohjaajan tulee olla PDO-tutkinnon (tai SDO-tutkinnon =sosiodraamaohjaaja) suorittanut. Opiskelijan tulee toimittaa työnohjaajan lausunto koulutusvaliokunnalle.

Vaihtoehtoja työnohjatun harjoittelun suorittamiseen:

5. Teoriaopintoja 7,5 ov = 11,5 op (300 t) Psykodraama-, sosiodraama- ja ryhmäterapiakirjallisuus. Kirjallisuus voidaan suorittaa tentteinä, esseinä tai teoriaseminaareina. Myös muista teorian tuntemuksen esittämisen tavoista voidaan sopia koulutusvaliokunnan kanssa.

1.-5. kohdat yhteensä 26 ov = 39,5 op (1040 t)

TRO-tutkinnon päättää TRO-tutkintotilaisuus, jonka hallitus järjestää kerran lukukaudessa (näyteohjauspäivät). TRO-opiskelija esittää omasta työstään näytteen, videon tai kirjallisen raportin, jota kaksi psykodraamaohjaaja raadin ominaisuudessa arvioi. Muut opiskelijat osallistuvat arviointiin. Sisältönä voi olla yksinäytöksisen istunnon ohjaus tai toiminnallinen virittäytyminen omassa työssä raportoituna tutkintoraadille.

Hyväksytty näyte varmistaa TRO-tutkinnossa vaadittavan kompetenssitason.

[*] 1 opintoviikko (ov) eli 1,5 opintopistettä (op) vastaa 40 t opiskelijan työtä