Mitä psykodraama on?

Psykodraaman avulla voidaan tutkia yksilön sisäistä maailmaa, rooleja ja ihmissuhteita erilaisten draamallisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Psykodraamaa käytetään terapeuttisena menetelmänä pääasiassa ryhmissä.

Psykodraamassa on tavoitteena itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän aikaisempaa parempi hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaitojen lisääntyminen. Erityisesti psykodraamalle ominaisia tavoitteita ovat luovuuden ja spontaanisuuden kehittäminen, sekä omien roolien tutkiminen ja monipuolistaminen.

Suomen psykodraamayhdistys ry

Suomen psykodraamayhdistys on vuonna 1983 perustettu psykodraaman kouluttajien, ohjaajien ja opiskelijoiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tiedottaa psykodraamasta ja edistää draamallisten menetelmien käyttöä kasvatus-, koulutus-, teatteri- ja terapiatyössä.  Yhdistys myös suunnttelee ja toteuttaa koulutusta, edistää alan tutkimusta ja kehittämistä sekä pitää yhteyksiä alan yhteisöihin Suomessa ja kansainvälisesti.

Psykodraamayhdistyksen toimintaa