TRO – Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinto

1. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan välitutkinto (TRO)
Suoritettuaan TRO-tutkinnon henkilöllä on seuraavanlaisia kompetensseja:

Tiedot:

 • Tuntee morenolaisen psykodraaman ja ajattelun perusteet
 • Tuntee Morenon ja jonkin toisen ryhmäterapian oppisuunnan luojan teorian perusteet ja kykenee näiden keskinäiseen vertailuun
 • Tuntee ryhmäpsykoterapian ja ryhmädynamiikan perusteet
 • Tunnistaa psykodraaman peruskäsitteet (esim. spontaanius, luovuus, roolinvaihto, encounter)
 • Tuntee psykodraaman perusmenetelmät (esim. roolinvaihto, kaksoisolento, konkretisointi, maksimointi, näyttämön rakentaminen, peili, katkaisu, ajansiirto, sivuun puhuminen)
 • Ymmärtää sosiometrian alkeet
 • Tuntee tärkeimmät ryhmäteoriat
 • Ymmärtää ryhmän käytön merkityksen ja mahdollisuudet

Taidot:

 • Osaa toimia ohjaajan roolissa
 • Kykenee apuhenkilötyöhön
 • Osaa virittää ryhmän työskentelykuntoon
 • Osaa opiskella ja työskennellä ryhmässä
 • Osaa ohjata vinjetin
 • Osaa ohjata yksinäytöksisen istunnon omalta ammattialaltaan
 • Osaa käyttää sosiometrisiä menetelmiä
 • Kykenee hyödyntämään työnojausta
 • Tunnistaa oman virikearvonsa ohjaajana
 • Pystyy havainnoimaan ryhmää ja sen prosesseja
 • Hallitsee draaman keinoja

Asenteet:

 • Ottaa vastuuta omista valinnoistaan
 • Vastaanottaa palautetta hyödyntäen sitä oppimiseensa
 • Jakaa kokemuksiaan muiden kanssa
 • Antaa palautetta muille rakentavasti
 • On avoin ja kuunteleva suhteessaan ryhmään