Psykodraama menetelmänä

Psykodraama on ryhmäterapian muoto, jonka taustateorian ja perusmenetelmät kehitti romanialaissyntyinen psykiatri Jacob Levy Moreno (1889 – 1974) 1900-luvun alkupuolella. Psykodraama on toiminnallinen terapiamenetelmä, jossa osallistujat käyttävät dramatisointia, roolien ottamista ja itseilmaisua tutkiakseen elämäänsä ja saadakseen siihen syvempää ymmärrystä.

Psykodraamassa tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän aikaisempaa parempi hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaitojen lisääntyminen. Erityisiä tavoitteita psykodraamalle ovat luovuuden ja spontaanisuuden kehittäminen, sekä omien roolien monipuolistaminen. Ryhmässä tapahtuva työskentely mahdollistaa jäsenten välisen kokemusten jakamisen, oppimisen ja tuen.