Koulutuksen rakenne

Suomen Psykodraamayhdistyksen koulutusohjelma on kaksiportainen:

  1. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja -tutkinto (TRO) on välitutkinto, jonka suoritettuaan henkilö tuntee toiminnallisten menetelmien ja psyko- ja sosiodraaman perustekniikat ja osaa rikastuttaa niillä omaa työtään.
  2. Sertifioitu Psykodraamaohjaaja -tutkinto (SPDO) antaa valmiudet toimia itsenäisesti psyko- tai sosiodraamaryhmän ohjaajana.

Koulutusvaliokunta suunnittelee, koordinoi ja valvoo Suomen Psykodraamayhdistyksen hyväksymää valtakunnallista koulutustoimintaa ja huolehtii koulutuksen pätevyydestä. Ammattieettinen toimikunta käsittelee koulutukseen liittyviä eettisiä erityiskysymyksiä.

Koulutusohjelmaan voi hakea henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. TRO-välitutkinnon suorittaminen kestää vähintään kaksi ja puoli ja SPDO-tutkinnon vähintään viisi vuotta. TRO-tutkinnon tulee edeltää SPDO-tutkintoa.