Ohjausnäyte

SPDO-OHJAUSNÄYTE on kestoltaan 120 min (+ / – 10 min) sisältäen virittäytymis- ja jakamisvaiheen.

 • Näytteessä, jossa raati on läsnä, noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:
 • Enintään 120 min näyteohjaus (esim. 30 min. virittäytyminen, 75 min. draama, 15 min. jakaminen)
 • 20 min tauko, jonka aikana raati kokoontuu arvioimaan ja ohjaaja vetäytyy tekemään itsearvion
 • 10 min ohjaajan itsearvio (esim. päähenkilön tarpeiden huomioiminen, tekniikoiden käyttö, tilannetaju) + raadin vetäytyminen hetkeksi
 • 20 min raadin päätös ja palautekeskustelu
 • Kokonaisuus yhteensä 2 tuntia 50 minuuttia

SPDO-tutkinnon ohjausnäytteen kriteerit

SPDO-ohjausnäyte on monikohtauksinen psykodraama, joka on päähenkilölle hyödyllinen.

 • osoittaa osaavansa soveltaa morenolaista ajattelutapaa ja tarvittaessa kaikkia siihen liittyviä keskeisiä toiminnallisia tekniikoita (esim. sosiometriset tekniikat, näyttämön rakentaminen, rooliin ohjaaminen, roolinvaihto, ääneen ajattelu, peili, tupla, konkretisointi, roolikoulutus)
 • osoittaa hyvää arviointikykyä suhteessa omiin taitoihinsa, tilanteeseen, päähenkilöön ja ryhmään
 • osoittaa kykyä päähenkilön ymmärtämiseen psykologisen tietämyksen pohjalta, sekä tietoa ja taitoa tämän ymmärryksen käyttöön päähenkilön hyväksi virittää työskentely ohjaustilanteen, omien taitojen ja ryhmän tarpeiden kannalta sopivalle, turvalliselle tasolle
 • työskennellä päähenkilön tarpeiden mukaisesti
 • kyetä rajaamaan työskentely siten, että se on hallittavissa annetussa ajassa
 • säilyttää selkeä ohjaajuus koko näytteen ajan.
 • osoittaa taitoa terapeutin, tuottajan ja taiteilijan rooleissa
 • olla tietoinen työskentelyn terapeuttisesta tavoitteesta
 • mahdollistaa päähenkilölle kokemuksen tärkeistä vastarooleista, ilmaisuvapautta omassa roolissa ja uutta näkökulmaa “siihen mikä on”
 • työskentelyn tulee auttaa päähenkilöä uuteen oivallukseen ja tukea haluttua käyttäytymisen muutosta
 • hallita työskentelyn eri merkitystasot : mm. sen merkitys ryhmälle, päähenkilön ilmitarina sekä psykologisten reagointitaipumusten kehityshistoria
 • Olla tietoinen omista rooleistaan suhteessaan päähenkilöön työskentelyn aikana.
 • Ohjaajan itsearvio otetaan jossain määrin huomioon raadin päätöksessä hylätä tai hyväksyä näyte. Itsearvio on lyhyt ja julkinen, joten siinä tulee esittää vain olennaisin.
 • “Klassisen psykodramaattisen kehän” toteuttamista suositellaan, mikäli se on terapeuttisesti perusteltua, mutta sitä ei edellytetä.