TRO

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkinnon suorittaneet
 

Pekkanen Martti, SPDY
tarinateatteriohjaaja TTO, actor-trainer
040 7717979
pekkanen.martti(at)gmail.com

Salomäki Jukka, SPDY
p. 050 081 0289
jukkasalomaki(at)hotmail.com

Tutkinto suoritettu:
SPDY= Suomen Psykodraamayhdistys ry
HMI, HPI= Helsingin psykodraamainstituutti
SMI= Suomen Morenoinstituutti
PKO=Pohjoisen koulutusohjelma
KP= Kasvunpaikka
USMI= Yhdysvaltojen Morenoinstituutti
HW= Holwell