Psykodraamakursseja ja -ryhmiä

Uutisia

Kaksipäiväisessä ryhmässä on mahdollisuus tarkastella hankalia tunteita ja vastatunteitaan monimutkaisissa ja ongelmallisissa työtilanteissa draaman keinoin. Ryhmän tarkoitus on vähentää altistumista työuupumukselle ja burnoutille.
Ryhmä on tarkoitettu työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn, odottamattomiin tunne-elämän tilanteisiin joutuneille sekä sosiaalisista peloista ja yksinäisyydestä kärsiville. Ryhmästä saa voimavaroja ja tukea arjessa jaksamiseen ja työlämässä pysymiseen.
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiaryhmä toteutuu Helsingissä viikottain 4-8 henkilön luottamuksellisessa pienryhmässä. Menetelmät ovat turvallisia ja tehokkaita Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian, psykodraaman sekä rakentavan vuorovaikutuksen menetelmiä. Ryhmään voi hakea Kelalta ryhmämuotoisen kuntoutuspsykoterapian korvauksia, jolloin kunkin ryhmätapaamisen edullinen omavastuuosuus on 20 € työssäkäyvältä ja 10 € opiskelijalta/ työnhakijalta/ hoitovapaalla olevalta vuonna 2020.
Psykodraaman keinoin työskentelevä ryhmä antaa mahdollisuuden tutustua itseensä ihmisenä ja työntekijänä, auttaa ymmärtämään omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä, vähentää sosiaalisia pelkoja ja lisää luovuutta ja spontaanisuutta.
Torstaisin 19.9 - 28.11.2019 klo 17:15 - 20:15 Lapinlahden Lähde, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki