Paikkoja koottavassa Kognitiivis-analyyttisessä (KAT) psykodraamaryhmässä -  edullista Kelan kuntoutuspsykoterapiaa psykoterapiaryhmässä

15.10.2019

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiaryhmä toteutuu Helsingissä viikottain 4-8 henkilön luottamuksellisessa pienryhmässä. Menetelmät ovat turvallisia ja tehokkaita Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian, psykodraaman sekä rakentavan vuorovaikutuksen menetelmiä. Ryhmään voi hakea Kelalta ryhmämuotoisen kuntoutuspsykoterapian korvauksia, jolloin kunkin ryhmätapaamisen edullinen omavastuuosuus on 20 € työssäkäyvältä ja 10 € opiskelijalta/ työnhakijalta/ hoitovapaalla olevalta vuonna 2020.

Kenelle KAT psykodraamaryhmä sopii?

Ryhmä soveltuu erityisen hyvin aikuisille, jotka hyötyvät ryhmän sosiaalisesta tuesta ja/tai psykodraaman menetelmistä. Ryhmässä voi tutkailla esim. ihmissuhteitaan, ongelmallisia toimintatapojaan, pulmiaan tai työn ja vapaa-ajan sosiaalisia roolejaan ja niissä toimimistaan. Ryhmä soveltuu sosiaalisille henkilöille, mutta myös sosiaalisesti aroille, yksinäisille tai vuorovaikutuksen ongelmista kärsiville, ylisuorittajille, itsearvostusongelmista kärsiville, häpeän ollessa keskeinen teema jne. Tämänkaltainen työskentely on omiaan vähentämään jännittämistä sosiaalisissa tilanteissa sekä kehittämään edelleen ryhmäläisten itsehavainnoinitikykyä, luovuutta, spontaanisuutta, empatiataitoja sekä sosiaalista ongelmanratkaisukykyä.

Ryhmä soveltuu myös ihmisille, joilla on monenlaisia diagnooseja kuten masennusta, ahdistusta, työuupumusta tai muuta ylikuormittumista, sosiaalista jännittämistä, paniikkihäiriö, sopeutumishäiriö, lievähköä pakko-oireilua jne.

Ryhmässä ei tarvitse osata näytellä eikä tarvitse aiempaa kokemusta psykodraamasta, toiminnallisista menetelmistä eikä psykoterapiasta.

Ryhmä ei sovellu ihmisille, jotka ovat ajankohtaisesti vakavassa itsemurhavaarassa tai maniassa, joilla on hoitamaton päihdeongelma, persoonallisuushäiriö, psykoosisairaus tai jotka ovat ajankohtaisesti psykoottisia.

 

KAT psykodraamaryhmän hinta Kelan ryhmämuotoisena kuntoututuspsykoterapiana

Kelan myöntäessä ryhmäläiselle kuntoutuspsykoterapiaa ryhmämuotoisena, ryhmäkerran omavastuuosuus vuonna 2020 on 20 € työssäkäyvältä ja 10 € opiskelijalta/ työnhakijalta/ hoitovapaalla olijalta.  Ryhmän hinta tarkistetaan vuosittain elinkustannusten nousun mukaan.

 

Psykoterapiaryhmän aika ja paikka

Ryhmä kokoontuu viikottain huhtikuusta 2020 alkaen Helsingin Ympyrätalossa, Mehiläisen 9. kerroksen ryhmätyötilassa. Aika on keskiviikkoiltaisin klo 16:10 – 20:10.

Syksyn 2020 ryhmätyötiloja ei ole vielä varmistettu, mutta ne tulevat sijaitsemaan Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 

Ryhmäterapiaan sitoutuminen ja ryhmäkertojen määrä

Ryhmäläiset sitoutuvat ryhmään aluksi puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmä jatkuu vähintään maaliskuun 2021 loppuun, mutta tuolloin todennäköisemmin jatkuu täydentyvänä ryhmänä. Ryhmätapaamisia on vuosittain max 40 kertaa. Kelan kuntoutuspsykoterapiakorvausten tuella ryhmään tulevat ryhmäläiset anovat kutakin ryhmätapaamista varten Kelalta kaksoistunnin ryhmäpsykoterapiaa eli 80 tuntia/ kalenterivuosi.

 

KAT psykodraamaryhmän haastattelu

Ryhmää edeltää soveltuvuushaastattelu ohjaajan vastaanotolla Ympyrätalossa. Työterveyden asiakkaiden kohdalla voidaan tavata työterveyden kuntoutustarvearviokäynnin puitteissa (työterveyslääkärin lähetteellä). Itse maksavien asiakkaiden kohdalla haastattelukäynnin hinta on 115,70 € vuonna 2019.

 

KAT psykodraamaryhmän ohjaaja

Anri Suorsa on kokenut psykologi, työterveyspsykologi, KAT-psykoterapeutti (YET) ja psykodraamaohjaaja. Anrilla on yli kymmenen vuoden mittainen kokemus Mehiläisen psykodraaman ja toiminnallisen ryhmätyön menetelmiä hyödyntävien Interpersoonallisen terapian (IPT) ryhmien ohjaajana. Näiden ryhmien mitatut tulokset ovat olleet erittäin hyvät. Anri on tehnyt KAT-terapiaa liki kaksikymmentä vuotta. Anrin tietoihin voi perehtyä tarkemmin KAT-yhdistyksen terapeuttiluettelon tai Mehiläisen www-sivujen avulla.

 

Tiedustelut

Anri Suorsa anri.suorsa@mehilainen.fi